Home

So sánh cấp độ tu luyện trong Tiên Nghịch, Cầu Ma, Ngã Dục Phong Thiên, Nhất Niệm Vĩnh Hằng

by Admin

Như các đạo hữu thấy, bốn bộ truyện của Nhĩ Căn đều có chút liên quan tới nhau. Cũng có nhiều điều để nói xoay quanh 4 bộ này. Một trong số đó là sự tương quan giữa các cấp độ tu luyện hay cảnh giới tu luyện. Bài viết này sẽ tổng hợp lại các cấp độ cảnh giới tu luyện trong 4 bộ (Tiên Nghịch, Cầu Ma, Ngã Dục Phong Thiên, Nhất Niệm Vĩnh Hằng).

Mời các đạo hữu xem qua bảng so sánh sau:

So sánh các cấp độ tu luyện trong Tiên Nghịch, Cầu Ma, Ngã Dục Phong Thiên, Nhất Niệm Vĩnh Hằng

So sánh các cấp độ tu luyện trong Tiên Nghịch, Cầu Ma, Ngã Dục Phong Thiên, Nhất Niệm Vĩnh Hằng

(Tại hạ lấy nguồn từ tieba.baidu và có chỉnh lại tý theo quan điểm cá nhân).

Nhìn qua bảng cấp độ này mới thấy Bạch Tiểu Thuần của chúng ta tu luyện dễ dàng thế nào nhỉ :v.

Tổng quan:

Các truyện của Nhĩ Căn tạm thời có thể phân thành 5 bước tu luyện. Trong đó, kết thúc Tiên Nghịch thì Vương Lâm và Tô Minh đều ở giai đoạn đầu của bước thứ 4 (sau đó nhiều năm sau đã đạt đến bước 4 cực hạn).

Kết thúc Ngã Dục Phong Thiên thì Mạnh Hạo đã ở Tổ Cảnh tức bước thứ tư cực hạn.

Trong khi đó Bạch Tiểu Thuần ở Nhất Niệm Vĩnh Hằng đã đạt tới bước thứ năm, nhưng tinh không hiện tại (Vĩnh Hằng Linh Giới) không chống đỡ nổi. (Phải nói thêm là Vĩnh Hằng Linh Giới bao hàm cả 108 vạn giới, bao hàm cả Thái Cổ Tiên Giới và Vĩnh Hằng Tiên Vực).

La Thiên theo suy đoán thì cũng ở bước thứ 5. Phân thân La Thiên ở bước 4 cực hạn – thay thế ý chí của Thương Mang Đạo Vực.

Trong phần Ngoại Truyện của bộ tiếp theo Tam Thốn Nhân Gian đã có nhắc đến Mạnh Hạo đã có khí tức bước thứ 5. Có thể suy ra Vương Lâm, Tô Minh cũng sẽ không kém. Liệu sẽ có 1 trận pk giữa Tiên và Thần Yêu Ma với nhau không nhỉ :v?

So sánh thêm về thế giới trong 4 truyện của Nhĩ Căn:

*Thương Mang Đạo Vực: Nơi sinh ra Quỷ Ma Thần Yêu – Bị La Thiên phân thân chiếm giữ ý chí.

– Tiên Cương Đại Lục – Quê hương của Thần – Vương Lâm.

– Bươm Bướm Tang Tương – Quê hương của Ma – Tô Minh

– Thương Mang Tinh – Quê hương của Quỷ – Thương Mang Lão Tổ

– Sơn Hải Giới (Trước là Chí Tôn Tiên Giới) – Quê hương của Yêu – Mạnh Hạo.

*Vĩnh Hằng Linh Giới – Quê hương của Tiên – La Thiên – Bao gồm 108 vạn giới – Về sau bị Quỷ Thần Yêu Ma cùng phong ấn.

– Thái Cổ Tiên Vực – Quê hương của Nghịch Phàm (người diệt tinh không 108 vạn giới để sinh ra Vĩnh Hằng Tiên Vực tức Vĩnh Hằng Chi Hoa)

– Vĩnh Hằng Tiên Vực – Quê hương của Bạch Tiểu Thuần – Giới này sinh ra sau khi 108 vạn giới kia bị diệt. (Bắt nguồn từ bản nguyên của Vĩnh Hằng Linh Giới mọc ra 1 đóa hoa).

*Vị Ương Đạo Vực  Nơi tiếp theo Bạch Tiểu Thuần sẽ đến – Đạo vực có thể chống đỡ tu vi Bước thứ năm tồn tại. Đế Quân theo suy đoán có thể ở đây, cũng tức là quê hương của Anh Vũ – Ngũ Gia. Vì người của Vị Ương Đạo Vực không muốn có La Thiên thứ 2 sinh ra nên đã đưa Vị Ương Thánh Quy vào Vĩnh Hằng Linh Giới để giết Diệt Thánh.

Như vậy có thể thấy Bạch Tiểu Thuần có thể xưng là vị Tiên thứ 2. Nơi La Thiên và Đế Quân đánh nhau chắc chắn phải ở bên ngoài Vĩnh Hằng Linh Giới (có thể là tại Vị Ương Đạo Vực) và có thể La Thiên – vị Tiên đầu tiên đã vẫn lạc.

You may also like

Leave a Comment