Home

Tổng hợp truyện thuần tu cảnh giới Kim Đan, Nguyên Anh

by Admin

Nay quay vòng quay may mắn được kha khá nên nổi hứng làm list tiên hiệp hệ thống cảnh giới Kim Đan, Nguyên Anh cho mọi người .
Mình khá thích thể loại này nên đọc khá là nhiều (19, 20 bộ j đó….. ) Mọi người nếu biết thêm có thể cmt xuống để mình bổ sung 🤗🤗

1. Phàm Nhân Tu Tiên
2. Tiên Nghịch
2. Tiên Ngạo
3. Tiên Luyện Chi Lộ (hay)
4. Tiên Hồng Lộ (hay)
5. Tiên Lộ Phong Lưu
6. Tiên Lộ Tranh Phong (hay)
7. Phong Lưu Chân Tiên
8. Ma Thiên Kí
9. Đại Ma Đầu (hay)
10. Thú Thần Tu Tiên
11. Đại Đạo Độc Hành
12. Tiên Ngục
13. Ngã Dục Phong Thiên (vừa bi vừa hài)
14. Nhất Niệm Vĩnh Hằng (hài)
15. Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi (đô thị tu tiên)
16. Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên (đô thị tu tiên)
17. Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Tiên (đô thị tu tiên)
18. Chư Giới Tận Thế Online (độc, lạ)
19. Đô Thị Tà Tu (sắc)
20. Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần (siêu phẩm)
21. Đại Đạo Tranh Phong

 

Huyết Nguyệt

 

You may also like

Leave a Comment