Home

Tổng Hợp Một Số Linh Bảo Hồng Hoang Trong Truyền Thuyết Trung Hoa

by Admin

Tổng hợp 1 số linh bảo hồng hoang trong truyền thuyết trung quốc:

*Hỗn Độn Chí Bảo:

Hỗn độn chí bảo gồm có 3 món theo thứ tự là: Bàn Cổ Phủ, Tạo Hóa Ngọc Diệp và Hỗn Độn Châu.

Trong đó Bàn Cổ Phủ thuộc sở hữu của sáng thế thần Bàn Cổ Đại Đế

Tạo Hóa Ngọc Diệp sau khi khai thiên thì bị khuyết thiếu chỉ còn nửa miếng rơi trong tay đạo tổ hồng quân. Theo truyền thuyết trong Tạo Hóa Ngọc Diệp  ẩn chứa đại đạo, Hồng Quân cũng nhờ nó mà chứng đạo thành Hồng Hoang đệ nhất thánh.

Hỗn Độn Châu thì xuyên qua vô số thời không. Hành tung bất định.

*Tiên Thiên Chí Bảo:

Sau khi Bàn Cổ Khai Thiên,  Bàn Cổ Phủ tách ra thành 3 tiên thiên chí bảo là: Thái cực đồ, Hỗn Độn Chung, Bàn Cổ Phiên.

Hỗn Độn Chung hay còn gọi là Đông Hoàng Chung thuộc sở hữu của yêu tộc thiên hoàng Đông Hoàng Thái Nhất.

Bàn Cổ Phiên rơi vào tay Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn.

Thái Cực Đồ rơi vào tay Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn.

Ngoài ra còn có:

Thí Thần Thương: Tiên thiên sát bảo. Có thể đả thương nhục thân của thánh nhân.

Hà Đồ Lạc Thư của Thiên Đế yêu tộc Đế Tuấn. Đế Tuấn nhờ nó mà ngộ ra Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận.

Sơn Hà Xã Tắc Đồ: Hồng Quân ban cho Nữ Oa.

Đỉnh Càn Khôn của Nữ Oa.

Không Động Ấn của Đạo Đức Thiên Tôn. Sau Không Động Ấn được dùng cho đế vương trấn áp vận khí của nhân tộc.

*Tiên Thiên Linh Bảo:

Tiên thiên linh bảo nổi tiếng nhất là kiếm trận Tru Tiên do 4 tiên thiên linh bảo Hãm, Tru, Lục, Tuyệt tạo thành:

Hãm Tiên là sát kiếm phán xét.

Lục Tiên là sát kiếm tàn sát.

Tuyệt Tiên là sát kiếm diệt tuyệt.

Tru Tiên là đệ nhất sát phạt chi bảo

Tru Tiên Tứ Kiếm thuộc sở hữu của Thông Thiên Giáo Chủ.

Tru Tiên trận cũng là hồng hoang đệ nhất sát trận.

Ngoài ra còn có rất nhiều như:

Thập Nhị Phẩm Hỗn Độn Thanh Liên

Thập Nhị Phẩm Công Đức Kim Liên (của Tiếp Dẫn thánh nhân)

Thập Nhị Phẩm Diệt Thế Hắc Liên (của La Hầu Ma Hoàng)

Thập Nhị Phẩm Tịnh Thế Bạch Liên

Thập Nhị Phẩm Nghiệt Hỏa Hồng Liên

Trảm Tiên Hồ Lô của Lục Áp Đạo Quân

A Tị, Nguyên Đồ (song kiếm của Tu La giới chủ)

Thiên Hoang (của Côn Bằng Đế Sư)

Thanh Nhan Kiếm (của Phượng Hoàng tộc)

Côn Luân Kính: Do Đạo Tổ Hồng Quân ban cho Hạo Thiên Đại Đế (Ngọc Hoàng Đại Đế)

(Tiên thiên linh bảo còn thiếu rất nhiều. Tri thức bọn ta có hạn)

*Công Đức, Hậu Thiên Linh Bảo:

Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp (gọi tắt Linh Lung Tháp): Hậu thiên đệ nhất phòng thủ chi bảo. Khi Bàn Cổ khai thiên, công đức vô lượng hình thành nó cùng với Lượng Thiên Xích . Linh Lung Tháp là sinh ra cùng với Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Sau về tay Tháp Tháp Thiên Vương Lí Tịnh (bố Na Tra )

Lượng Thiên Xích: thước đo trời. Hậu thiên đệ nhất sát thương chi bảo.

Phất Trần: khi Lão Tử thành thánh ngưng tụ thành

Thanh Bình Kiếm: Khi Thông Thiên giáo chủ thành thánh ngưng tụ thành.

Như Ý Tam Ngọc: Khi Nguyên Thủy thiên tôn thành thánh tam hoa tụ đỉnh ngưng tụ thành.

Nữ Oa Thạch: Khi Nữ Oa vá trời thừa lại 1 viên đá. Viên đá đó hấp thu công đức vô lượng khi Nữ Oa bổ thiên.

Hiên Viên Kiếm: Hiên Viên Kiếm bắt nguồn từ thiên hoàng yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất đồ sát ức vạn nhân tộc rèn thành đồ vu kiếm. Sau khi vu yêu đại chiến kết thúc, đồ vu kiếm bị Hồng Quân tịch thu ném vào hỗn độn. Sau Hạn Bạt tìm được giao cho Hoàng Đế.

Luyện Yêu Hồ: Yêu tộc luyện đồ vu kiếm tương tự vu tộc cũng luyện ra luyện yêu hồ.

24 Viên Định Hải Thần Châu: của Triệu Công Minh. Cuối thời phong thần vào tay Nhiên Đăng

Định Hải Thần Châm: của Cửu Thiên Huyền Nữ trấn tứ hải. Tề Thiên Đại Thánh cướp từ long tộc.

Bổ Thiên Ấn: Do Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn lấy nửa tòa bất chu sơn luyện thành.

Trảm Tiên Kiếm: Của tổ sư phái La Phù Ngọc Đỉnh Chân Nhân (ông này đệ tử của Nguyên Thủy)

Quảng Hàn Kiếm: Của Quảng Hàn cung chủ:

Phong Thần Bảng, Đả Thần Tiên: Của khương Tử Nha

Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương

Càn Khôn Quyển, Hỗn Thiên Lăng : Của Na Tra

Hậu Nghệ Xạ Nhật Cung: Cung bắn mặt trời

Huyết Nguyệt sưu tầm tổng hợp

You may also like

Leave a Comment