Home

Ma Sau Nhà – Truyện Ma Audio

by Admin

Chỉ vì chơi bời, nợ nần mà người con đã ra tay hại chính người mẹ của mình. Không dừng lại ở đó, anh ta còn thuê thầy trấn yểm hồn, để mãi mãi không siêu thoát được, nhưng ác giả thì ác báo sự thật có được phơi bày. Vong hồn người mẹ có để yên, nghiệp chướng gây ra đó người con phải trả giá gì thì mời quý khán thính giả cùng xem truyện ma mới có thật Ma Sau Nhà qua lời kể MC Đình Soạn.

You may also like

Leave a Comment