Home

Audio Bóng Ma Trên Cành Sấu – Truyện Ma Mới Có Thật Ở Ninh Bình

by Admin

Chán chồng mà gian díu với người khác, để không bại lộ đã ra tay với người chồng của mình và mời thầy pháp yểm vong hồn chồng. Nhưng liệu rằng vong hồn oan khuất đó có để cô yên, giá phải trả của cô là gì thì mời quý khán thính giả cùng xem truyện ma có thật mới Bóng Ma Trên Cành Sấu qua giọng kể MC Đình Soạn.

You may also like

Leave a Comment