Home

Audio Vong Tịnh – Truyện Ma Đình Soạn

by Admin

Oan oan tương báo, thấy người bị nạn không giúp đỡ, lương tâm luôn cắn rứt để rồi oán hồn họ có để yên. Và đời cha mẹ gây nên, đời con phải gánh cái nghiệp đó, làm cách nào để có thể giải được nghiệp gây ra thì mời quý khán thính giả cùng xem truyện ma có thật mới nhất Vong Tịnh qua giọng kể MC Đình Soạn.


You may also like

Leave a Comment