Home

Audio Chiếc Ô Màu Đỏ – Đình Soạn

by Admin

Khi chúng ta bị ép vào đường cùng thường có suy nghĩ là giải thoát, nhưng khi mất rồi thì vong oan khuất đó có để cho yên. Sự thật ẩn chứa đằng sau sự ra đi của mẹ con Nhi đó là gì thì mời các bạn cùng xem truyện ma có thật mới “Chiếc Ô Màu Đỏ” qua phần diễn đọc MC Đình Soạn.You may also like

Leave a Comment