Home

Vĩnh Hằng Thánh Vương Audio

by Admin

Tác giả: Tuyết Mãn Cung Đao
Thể loại: Huyền Huyễn, Tiên Hiệp
Loại: Truyện convert
Số tập: 43
Trạng thái: Đang ra

Thiên đố chi tài, gọi chi thiên tài. Thiên tài trung long phượng giả, nhưng phong yêu nghiệt.

Linh căn tàn khuyết nhân tộc thiếu niên, đến thần bí nữ tử truyền thụ một bộ vô thượng yêu điển, bước trên tu hành chi lộ. Từ đây, một thế hệ yêu nghiệt quật khởi với thiên hoang, lệnh tiên ma run rẩy, chư thánh phủ…

You may also like

Leave a Comment