Home

Đại Kiếp Chủ Audio

by Admin

Tác giả: Hắc Sơn Lão Quỷ
Thể loại: Tiên Hiệp
Loại: Truyện convert
Số tập: 40
Trạng thái: Hoàn thành

Một quyển Đạo Nguyên Chân Giải, giấu giếm đại đạo huyền cơ, một thuật thôi diễn vạn pháp, 3000 đại đạo tại ngực.
Hàn môn thiếu niên quật khởi, khổ đọc mười năm thấy được chân kinh!

Cuối cùng được một kiếm ra Huyền Hoàng, một tay hộ thương sinh!
Ba ngàn năm đại kiếp giáng thế, cũng chỉ làm trong lòng bàn tay Thần Binh, từ đây trên Tiên lộ, ai dám anh kỳ phong?

You may also like

Leave a Comment