Home

Luân Hồi Tại 3000 Giới Audio

by Admin

Tác giả: Già Thái Cơ Đích Thất Lạc
Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không
Loại: Truyện convert
Số tập: 41
Trạng thái: Hoàn thành

Một quả địa cầu thiếu niên bất ngờ đến tu chân thế giới, mở ra thần bí lữ trình. Vốn định tiêu dao thiên địa, lại phát hiện thì bốn hệ tạp linh căn, tu luyện chậm chạp, một đời cũng khó khăn có thành tựu!

May mà, hắn có thần bí Luân Hồi bàn, có thể Luân Hồi ở một cái cái bên trong thế giới, đánh cắp thiên địa tạo hóa, để bản thân sử dụng.
Kiếm Ma, Thương Hải, Cổ Đế, Phù Tổ, Đấu La, Vĩnh Sinh, Dương Thần, Hồng hoang… … Chư Thiên vạn giới, vạn thế Luân Hồi, ta Vi Tối Cường Ma Thần.
Mười năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều!

You may also like

Leave a Comment