Home

Tiên Thảo Cung Ứng Thương Audio

by Admin

Tác giả: Tịch Mịch Ngã Độc Tẩu
Thể loại: Huyền Huyễn, Tiên Hiệp
Loại: Truyện convert
Số tập: 56
Trạng thái: Đang ra

– Quá hư tông nghèo túng đệ tử thạch việt ngẫu nhiên đến một cái thần kỳ không gian, bên trong có một khối không nhỏ linh điền, này đối với thuê không nổi môn phái linh điền thạch việt tới nói, không thể nghi ngờ là một cái xoay người làm giàu cơ hội.
Càng thần kỳ chính là, cái này không gian trung ương còn có một gian thần bí thạch ốc. Lần nọ, thạch việt không cẩn thận đem chính mình vẫn luôn không bỏ được hoa mấy khối linh thạch ném vào thạch ốc bên trong, vì thế, thần kỳ một màn đã xảy ra……

Sơn không ở cao, có tiên tắc danh, thủy không ở thâm, có long tắc linh. Linh điền nơi tay, tiên thảo ta có!!
Tu tu tiên làm làm ruộng, này nhạc vô cùng!!

You may also like

Leave a Comment