Home

Thân Công Báo Truyền Thừa Audio

by Admin

Quyển sách nhân vật chính Ngọc Độc Tú thu hoạch được ứng tai kiếp đại đạo mà thành Thân Công Báo truyền thừa, sau đó lại đang trong lúc vô tình dung hợp một tia Chư Thiên kiếp nạn bản nguyên, có chấp chưởng, dẫn động đại kiếp chi lực lượng, là chúng sinh mang đến kiếp nạn, có thể mượn nhờ đại kiếp, đến tăng tốc việc tu luyện của mình nhanh, lại xem sách truyện nhân vật chính như thế nào chấp chưởng tai ách, cầu được củ lạc vị.

“Ta gieo xuống một viên chủng, rốt cục mọc ra trái cây, hôm nay là cái vĩ đại ngày” Ngọc Độc Tú tại đỉnh núi hát vang, bất quá gieo xuống không phải phổ thông chủng, không phải là linh căn tiên thảo, mà là đại kiếp chủng, chủng mọc ra một trận vô lượng lượng kiếp.

“Ta gieo xuống một viên đại kiếp chủng, đợi cho trái cây thành thục ngày, chính là Chư Thiên đại kiếp đến thời điểm, cũng là bần đạo thành đạo ngày” Ngọc Độc Tú trích lời.

“Ta nhất định là nhân vật phản diện, nhân vật phản diện không đều là cho người ta mang đến tai nạn, tai họa chúng sinh sao ?” Ngọc Độc Tú lẩm bẩm.

Nhìn xem cao cao tại thượng Giáo Tổ, Ngọc Độc Tú sắc mặt trang nghiêm nói “Đạo hữu xin dừng bước”.

Xem Đánh Giá Truyện Thân Công Báo Truyền Thừa Tại Đây

You may also like

Leave a Comment