Home

Đại La Thiên Tôn Audio

by Admin

Tác giả: Chiến Thần Đà
Thể loại: Tiên Hiệp
Loại: Truyện dịch
Số tập: 27
Trạng thái: Hoàn thành

Thái tử Long Tử Thiên, U Nguyệt muội muội… và mối hận thù phản bội lại Nhân tộc khiến cho có kẻ phải sống dở chết dở.
Truyện Đại La Thiên Tôn của tác giả Chiến Thần Đà với cách đưa ra vấn đề nhẹ nhàng, cốt truyện được đầu tư chăm chút từng tình huống truyện một cách chu đáo, khéo léo.
Những nhân vật chính của truyện là thái tử Long Tử Thiên, U Nguyệt muội muội….
Truyện xoay quanh mối hận thù phản bội lại Nhân tộc khiến cho có kẻ phải sống dở chết dở…
Cấp bậc tâm pháp: Địa, Huyền, Thiên, Thần, Thánh. Mỗi bậc lại chia ra làm đệ giai, trung giai, cao giai và đỉnh giai.
Có ba phẩm cấp chính là Địa thần, Nguyên thần và Đấu thần.

Trong Địa thần được chia làm năm phẩm là Võ sư, Đại võ sư, Võ vương, Võ hoàng và Võ đế; mỗi phẩm lại được thành cửu cấp từ nhất tinh đến cửu tinh, mà theo như cách gọi hiện tại là sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ.
Tiếp theo là phẩm Nguyên thần, chia làm tám phẩm lần lượt là Thánh cấp, Thần cấp, Cổ thần, Thiên thần, Chân thần, Thần vương, Thần hoàng và Thần Đế. Trong phẩm giai này, giai đoạn Thần hoàng còn được gọi là bán Đấu thần, một giai đoạn khó khăn nhất để tiến vào Đấu thần.
Cuối cùng là phẩm Đấu thần, gồm có ba phẩm là Chủ thần, Thượng thần và Chí tôn thần.

You may also like

Leave a Comment