Home

Bạch Cốt Đạo Cung Audio

by Admin

Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Thể loại: Tiên HiệpHuyền Huyễn

Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Qua cơn ngủ mê hàng vạn năm, nay người ấy tỉnh giấc giữa chốn thị thành phồn hoa đầy hồng trần lục dục.

Đối mặt y đâu chỉ là những yêu ma kia mà còn là nữ nhân – những nữ nhân tựa thiêu thân trong bóng đêm, lao đầu vào lò lửa một cách mù quáng…

Bất luận là lịch kiếp luân hồi hay huyễn sinh huyễn diệt, thảy đều:

Niệm niệm tựa pháp,

thần ý hóa Côn Luân.

Xem Đánh Giá Chi Tiết Về Bạch Cốt Đạo Cung Tại Đây

You may also like

Leave a Comment