Home

Audio Thần ma cửu biến – Giọng Đọc Lão Trần

by Admin


Bạn đang Nghe truyện Thần Ma Cửu Biến của tác giả Duy Nhất Thiên Tử  qua giọng đọc của Lão Trần trên website 2vblog.com. Từ một tác giả viết tiểu thuyết mỳ ăn liền trên internet kiếm ăn qua ngày, Trương Hiểu Vũ bất ngờ xuyên việt đến thế giới phá vỡ những sự tưởng tượng thông thường. Nơi đây là sân khấu của cường giả, của máu tanh, của mạnh được yếu thua…
Trương Hiểu Vũ tìm được bộ công pháp tu luyện thân thể Thần Ma Cửu Biến, từng bước một bước lên đỉnh phong, lĩnh ngộ thể chi áo nghĩa, cuối cùng khống chế vũ trụ, thay đổi qui tắc!

You may also like

Leave a Comment