Home

Vạn Cổ Đệ Nhất Đế Audio

by Admin

Tác giả: Thiên Hạ Thanh Không
Thể loại: Tiên Hiệp
Loại: Truyện convert
Số tập: 30
Trạng thái: Hoàn thành

Cửu thiên thập địa, vạn cổ đệ nhất!
Một cái đứng ở chín tầng trời, bễ nghễ chúng sinh nam nhân truyện xưa.
Cảnh giới:

Luyện Khí, Trúc Cơ, Thông Huyền, Linh Phôi, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Phản Hư, Hợp Đạo, Đại Thừa.
Phàm cảnh, Linh cảnh, Tông cảnh, Thiên Cảnh, Tôn Cảnh, Thánh Cảnh, Đế Cảnh, Tổ Cảnh, Thần Cảnh, Tổ Thần.

You may also like

Leave a Comment