Home

Nghịch Vũ Đan Tôn Audio

by Admin

Tác giả: Ngã yêu Tuyển Thái Bạch
Thể loại: Huyền Huyễn, Tiên Hiệp
Loại: Truyện convert
Số tập: 75
Trạng thái: Hoàn thành

– Tuyệt đại Đan Vương, trọng sinh nhất thế , tu người khác không có công pháp, luyện người khác không luyện đan dược. Ngẫu nhiên chỉ điểm một chút những cái…kia cái gọi là Đan Đạo Đại Sư, thuận tiện, tại thu mấy cái thiên tài làm đệ tử tùy tùng.”Muốn công pháp? Không là vấn đề!” “Muốn đan dược? Không là vấn đề!” “Vấn đề là, ngươi cùng ta lăn lộn rồi hả?”

Ở kiếp này, Mạc Vong Trần nhất định lại đạp đỉnh phong, theo đan Lăng Vân, theo võ nghịch thiên!

You may also like

Leave a Comment