Home

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng Audio

by Admin

Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu
Thể loại: Huyền Huyễn, Tiên Hiệp
Loại: Truyện convert
Số tập: 47
Trạng thái: Hoàn thành

Xuyên qua trở thành bị giáng chức hoàng tử, may mà lão thiên không để cho Tần Quân tuyệt vọng, kích hoạt Thần Thoại hệ thống!
Trong thần thoại hết thảy nhân vật đều có thể được triệu hoán!
Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, 1 côn chấn sơn hà!

Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ, nhìn rõ thế giới!
Như Lai Phật Tổ trong lòng bàn tay phật quốc, không người có thể trốn!
Hại nước hại dân Tô Đát Kỷ, hoa nhường nguyệt thẹn Hằng Nga tiên tử, nóng nảy Thiết Phiến công chúa, Tam Thánh Mẫu tại cái này Thần Ma thế giới, thế muốn làm mạnh nhất Thần Hoàng!

You may also like

Leave a Comment