Home

Tiên Thành Chi Vương Audio

by Admin

Tác giả: Bách Lý Tỳ
Thể loại: Tiên Hiệp
Loại: Truyện convert
Số tập: 53
Trạng thái: Hoàn thành

Hắn từ một tòa nhỏ yếu nhất Tiên Thôn khởi bước, tay cầm thần bí thượng cổ Bí Bảo Cổ Họa quyển trục . Có thể ở trong cổ họa tiên thôn trồng Tiên Thảo, nuôi Tiên Thú, có gấp trăm lần gia tốc sinh trưởng hiệu quả .

Hắn dẫn dắt Tiên Dân, đem chúng giới ngàn tỉ người Yêu Linh quỷ đều giẫm ở dưới chân, trở thành vạn chúng thần phục Tiên Thành Chi Vương .

You may also like

Leave a Comment