Home

Thốn Mang Audio

by Admin

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Thể loại: Đô Thị, Tiên Hiệp
Loại: Truyện dịch
Số tập: 19
Trạng thái: Hoàn thành

Dù gây ra cơn sốt không lớn bằng Bàn Long, nhưng tác phẩm cũng để lại một ấn tượng cho đọc giả. Đây là một tác phẩm của tác giả Ngã Cật Cây Hồng Thị (Lão Cà Chua) nói về võ thuật mang hơi hương đô thị, với tình tiết hấp dẫn cũng sẽ làm cho đọc giả ngây ngất…

You may also like

Leave a Comment