Home

Tạo Hóa Tiên Đế Audio

by Admin

Tác giả: Mộ Vũ Thần Thiên
Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn, Tiên Hiệp
Loại: Truyện dịch
Số tập: 32
Trạng thái: Hoàn thành

Một thế giới rất thần kỳ trong truyện cũng bởi ở nơi này có cường giả nhiều vô số, lại có hoang thú hồng hoang,còn có diệu pháp thần thông, đặc biệt có cả pháp bảo đáng sợ có thể hủy thiên diệt địa. có linh đan thoát thai hoán cốt, có tiên trận bao phủ chư thiên…

Nam chính bước ra từ Càn Nguyên vực là một thiếu niên Khương Tư Nam,là một người mang chí bảo vô thượng, lại còn tu luyện được thần thông tuyệt thế, vì bản tâm thủ hộ đã giết ra con đường nghịch thiên.

You may also like

Leave a Comment