Home

Tạo Hóa Chi Môn Audio

by Admin

Tác giả: Ta Là Lão Ngũ
Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp
Loại: Truyện dịch
Số tập: 31
Trạng thái: Hoàn thành

Đây là một thế giới bị tàn phá, đây là một xó xỉnh bị lãng quên…

Một ngày kia, thời điểm Ninh Thành vô ý, một ngày kia, hắn bị ép buộc đưa đến nơi này. Thế giới này bởi vì có Ninh Thành, sẽ ở trong mênh mông tinh không lưu danh, sẽ ở trong vô tận vũ trụ tỏa sáng!

You may also like

Leave a Comment