Home

Phàm Nhân Tu Tiên phần 2: Tiên Giới Thiên Audio

by Admin

Tác giả: Vong Ngữ
Thể loại: Huyền Huyễn, Tiên Hiệp
Loại: Truyện dịch
Số tập: 37
Trạng thái: Hoàn thành

Phàm nhân tu tiên, phong vân tái khởi
Xuyên qua không gian và thời gian, luân hồi nghịch chuyển

Kim Tiên Thái Ất, Đại La Đạo Tổ Tam thiên đại đạo, pháp tắc chí tôn.
《 Phàm Nhân Tu Tiên Truyện 》 Tiên Giới Thiên là tích xưa về một Hàn Lập khuynh đảo Tiên Giới, một tiểu tử người phàm tu tiên đến cảnh giới Bất Diệt trong truyền thuyết.

You may also like

Leave a Comment