Home

Nhẫn Đông – Cửu Lộ Phi Hương

by Admin

Nhẫn Đông

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Một người là cương thi nắm trong tay sự sống ngàn năm, một người là tử sĩ ma giáo không biết khi nào bản thân sẽ chết …

Một người sống và một kẻ đã chết …

Đó chính là một câu chuyện cũ về thái tử Trần quốc trong “Đào yêu”.

You may also like

Leave a Comment