Home

Luyến Thương – Uyên Nhi

by Admin

Luyến Thương

Tác giả: Uyên Nhi

Người đọc : Tịnh Khẩu

Mãi suy nghĩ chuyện đám cưới, những bước chân vô tình của Nghi Bình bước vào nhà từ lúc nào cô cũng không hay . Cho đến khi đầu cô chạm phải bờ vai lực lưỡng của một người thì cô mới giật mình nhìn lên.
– Ây da ! Cái anh này ! Đi với đứng ! Mắt anh để đâu rồi ?
Người con trai nhìn cô cười cười :
– Mắt tôi vẫn ở nguyên vị trí ban đầu, tại cô bé vừa đi vừa tìm tiền lẻ nên mới . . .ng trúng tôi thôi, tôi chưa hỏi cô sao không mở to cặp đèn pha của mình thì cô đã gây với tôi rồ . Rõ ràng là…..

You may also like

Leave a Comment