Home

Huyền Giới Chi Môn Audio

by Admin

Tác giả: Vong Ngữ
Thể loại: Huyền Huyễn, Tiên Hiệp
Loại: Truyện dịch
Số tập: 32
Trạng thái: Hoàn thành

Trời giáng Thần vật! Dị huyết phụ thể!
Quần Tiên sợ hãi! Vạn Ma tránh lui!
Một thiếu niên xuất thân từ đại lục Đông Châu.

Mệnh sinh tử gắn liền với Hồng Phấn Khô Lâu.
Ý chí kiên định quyết trở thành đệ nhất cường giả.
Tạo nên truyền thuyết uy vũ khắp ngân hà, đại náo khắp ba cõi.

You may also like

Leave a Comment