Home

Đứa Ngốc Mới Yêu Ngươi – Phức Mai

by Admin

Đứa Ngốc Mới Yêu Ngươi

Tác giả: Phức Mai

Ai nói nữ tử không tài đó là đức.

Trời sinh nàng là người có tài, có đức còn là cao thủ thương nghiệp có khuôn mặt xinh đẹp.

Lúc chọn đồ vật đoán tương lai, những đứa trẻ khác cầm kẹo, nàng cầm bàn tính và nguyên bảo.

Huynh tỷ kết bạn chơi đùa, nàng lại thích cọ sát lẫn nhau với sổ sách.

Quản gia tộc sinh ý càng làm càng lớn, nàng cũng không phải cố ý.

Nhưng ngay cả nam nhân cũng thua dưới tay nàng!

Người thua dưới tay nữ lưu nàng đây mà đến cửa gây hấn nhìn mãi quen mắt.

Nhưng lần trở lại này đã có một nam nhân nhảy ra che chở nàng.

Hơn nữa còn là Vương gia tiếng tăm lừng lẫy?!

Thì ra hắn bị “sét đánh” khi gặp nàng, vừa gặp đã thương.

Nhưng mà những câu đại loại như “Vừa vào hầu môn sâu như biển”, nàng biết.

Cho nên muốn nàng làm chim hoàng yến suốt đời bị nhốt trong lồng son.

Nàng chỉ có thể nói ── thật xin lỗi, làm không được!

You may also like

Leave a Comment