Home

Đế Tôn Audio

by Admin

Tác giả: Thạch Trư , Trạch Trư
Thể loại: Huyền Huyễn, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp
Loại: Truyện dịch
Số tập: 58
Trạng thái: Hoàn thành

Ngươi càng mạnh, dã tâm cũng sẽ càng lớn, dã tâm đã lớn thì năng lực đồng dạng cũng phải lớn theo. Phải có những ham muốn to lớn thì ngươi mới có động lực để tiến lên, mới đạt được những thành tựu ngày càng cao hơn!

Võ đạo có thể Thông Thần!
Võ đạo tu luyện đến cảnh giới Thần Luân, liền có thể luyện thành Thần Thông, siêu phàm thoát tục!

You may also like

Leave a Comment