Home

Đan Thần Trở Về Audio

by Admin

Tác giả: Nam Khoa Hồ Luật
Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh
Loại: Truyện convert
Số tập: 43
Trạng thái: Hoàn thành

Vô Thượng Đan Thần, bị người đánh lén, chân thân ngã xuống, nghịch thiên sống lại. Sống lại một đời, Ngô Thần nhất định phải quật khởi mạnh mẽ, tu hành mạnh nhất huyền công, luyện chế tốt nhất đan dược, Chưởng Khống mạnh nhất thần binh, nắm giữ đẹp nhất nữ nhân.

Đời này, Ngô Thần nhất định phải nghịch thiên, gặp thần Sát Thần, gặp Phật Sát Phật, dưới cửu thiên, Duy Ngã Độc Tôn.

You may also like

Leave a Comment