Home

Đan Thần Audio

by Admin

Tác giả: Thắng Kỷ
Thể loại: Huyền Huyễn, Tiên Hiệp
Loại: Truyện dịch
Số tập: 20
Trạng thái: Hoàn thành

Nhân sinh hung hăng càn quấy của quần là áo lượt từ nay về sau bắt đầu, truy cầu đỉnh phong đan đạo vô thượng, thành tựu Bất Hủ Đan Thần!.
– Tồn tại thập đại đại sư đan đạo đỉnh phong nhất Cửu Châu, bởi vì luyện hóa đệ nhất thần khí Cửu Châu Hư Không Âm Dương Đỉnh, ngoài ý muốn bị mười ba đạo Hư Không Âm Dương Kiếp tiêu diệt, thực tế là do bí mật chính thức của đệ nhất thần khí Cửu Châu mà trọng sinh, nhưng không nghĩ tới chính là…

Trọng sinh vào đệ nhất quần là áo lượt Vân Ca Thành, đứng đầu tứ đại hại Vân Ca Thành.
– Phân chia cảnh giới: Thoát Thai, Hoán Cốt, Tẩy Tủy, Phạt Mạch, Siêu Phàm, Thoát Tục, Nhân Anh, Địa Anh, Thiên Anh, Thuần

You may also like

Leave a Comment