Home

Cà Phê Ireland – Thái Trí Hằng

by Admin

Cà Phê Ireland

Tác giả: Thái Trí Hằng

Thật ra tôi có thể coi là rất thích uống cà phê, nhưng còn chưa thể nói là nghiện.
Thích cà phê như vậy là vì hồi còn đi học, bạn học khóa dưới cùng phòng nghiên cứu luôn tiện tay pha cho tôi một cốc.
Lâu ngày, cà phê đối với tôi mà nói trở thành một đồ uống luôn phải có trong cuộc sống.
Chỉ có điều vừa rời khỏi phòng nghiên cứu, tôi cũng rất ít khi uống cà phê.
Tốt nghiệp rồi, tìm một công việc ở Đài Nam quen thuộc này.
Đó là một đơn vị khoa học, chức danh của tôi cũng chỉ là trợ lý nghiên cứu nho xíu.
Nếu nỗ lực một chút, sẽ tăng lên thành trợ lý nghiên cứu nhỏ, sau đó thành trợ lý nghiên cứu, chuyên viên trợ lý nghiên cứu, trợ lý nghiên cứu viên, phó nghiên cứu viên, nghiên cứu viên, chuyên viên nghiên cứu viên.
Sau đó thì sao? Tôi cũng chẳng biết. Có lẽ là siêu cấp nghiên cứu viên hay những thứ như nghiên cứu viên vô cùng lợi hại.
Nói chung, chức danh nhất định sẽ có hai chữ “nghiên cứu”….

You may also like

Leave a Comment