Home

Bồi Sư Tỷ Tu Tiên Thời Gian

by Admin

Tác giả: Tây Qua Sao Cáp Mật Qua
Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc Hiệp, Tiên Hiệp
Loại: Truyện convert
Số tập: 57
Trạng thái: Hoàn thành

Một câu ngực không bình dùng cái gì bình thiên hạ, Lâm Phong xuyên qua.

Nghe nói phía trên có sáu người sư tỷ, một cái so một cái kỳ hoa, điển hình điểm thiên phú lệch ra loại hình.

Người khác tu chân, thiên tư thông minh.

Đến phiên ta, có chút xấu hổ.

Người khác tu chân, tiến triển cực nhanh.

Đến phiên ta, ngàn ngày nửa mét.

Có đôi khi ta nghiêm trọng hoài nghi mình tu cái giả thật.

Cho nên ta quyết định, đánh cho các ngươi toàn diện hoài nghi nhân sinh.

– Một câu ngực không bình dùng cái gì bình thiên hạ, Lâm Phong xuyên qua.
Nghe nói phía trên có sáu người sư tỷ, một cái so một cái kỳ hoa, điển hình điểm thiên phú lệch ra loại hình.
Người khác tu chân, thiên tư thông minh.
Đến phiên ta, có chút xấu hổ.

Người khác tu chân, tiến triển cực nhanh.
Đến phiên ta, ngàn ngày nửa mét.
Có đôi khi ta nghiêm trọng hoài nghi mình tu cái giả thật.
Cho nên ta quyết định, đánh cho các ngươi toàn diện hoài nghi nhân sinh.

You may also like

Leave a Comment