Home

Bắt Cá Hai Tay Trên Thiên Đường

by Admin

Bắt Cá Hai Tay Trên Thiên Đường

Tác Giả : Aramis

Ba người, chỉ có ba người khóc thương cho linh hồn bé bỏng của tôi, cầu cho con đường ánh sáng dẫn đến các vì sao sẽ rộng mở để linh hồn tôi tìm được đường về nhà. Là người hàng xóm ở sát vách nhà tôi, cô bạn thân nhất và ông sếp của tôi.

You may also like

Leave a Comment