Home

Audio Mây gió đổi thay – Lương Phụng Nghi

by Admin

Audio Mây gió đổi thay

Tác giả: Lương Phụng Nghi

Đưa tay đẩy đôi cánh cửa gỗ tếch, trước mắt tôi hiện ra phòng chủ tịch xí nghiệp Đoàn Thị. Tôi thong thả đi vào, cứ để yên cửa mở phía sau lưng.

You may also like

Leave a Comment