Home

Audio Linh Vũ Thiên Hạ – Giọng Nữ Hay

by Admin

Audio Linh Vũ Thiên Hạ – Giọng Nữ Hay《 Linh Vũ Thiên Hạ 》 là một bản tiểu thuyết huyền huyễn đăng nhiều kỳ, tác giả là Vũ phong. Tác phẩm giảng thuật cố sự nhân vật chính Lục Thiếu Du xuyên qua dị thế sau trở thành Linh Vũ song tu bất thế bá kiêu.

Thông tin cơ bản

— Tên: Linh Vũ Thiên Hạ – 异世灵武天下

— Tên ngoại: Different word LingWu world

— Tác giả: Vũ Phong

— Tình trạng: Đã hoàn thành

— Số lượng chữ: 10878682

Nhân vật tương quan

— Lục Thiếu Du: Nhân phẩm bộc phát xuyên đến thế giới khác, nhập vào thân xác thiếu gia Lục Thiếu Du mà ngay cả địa vị còn không bằng nô bộc trong nhà. Vừa tới nơi này nuốt chửng yêu đan cùng linh đan kém chút bạo thể bỏ mình, được lão giả thần bí nam thúc cứu. Về sau nam thúc dạy hắn Âm Dương Linh Vũ Quyết có thể Linh Vũ song tu. Về sau Lục Thiếu Du không ngừng tu luyện không ngừng mạnh lên, đánh bại rất nhiều cường giả. Tại đây lĩnh ngộ được thuộc tính —— Kim cùng tự sáng tạo Linh Vũ kỹ cùng đao kỹ. Bởi vì hắn lĩnh ngộ áo nghĩa thuộc tính Kim, Lục gia trở thành một trong bảy đại gia tộc Nhân Hoàng, đồng thời về sau đứng đầu trong mười một hoàng tộc tại Thiên Linh Đại Lục.

— Bắc Cung Vô Song: Con gái của Bắc Cung Kình Thiên, tộc trưởng gia tộc Bắc Cung, một trong lục đại Nhân Hoàng tộc. Am hiểu Mộc áo nghĩa

— Vân Hồng Lăng: Con gái của Vân Tiếu Thiên, tông chủ Vân Dương Tông, tam hệ võ giả.

— Độc Cô Cảnh Văn/ Thúy Ngọc: Con gái của Độc Cô Ngạo Vũ, tộc trưởng gia tộc Độc Cô, một trong lục đại Nhân Hoàng tộc. Am hiểu linh hồn áo nghĩa

— Lữ Tiểu Linh: Con gái của Lữ Chính Mạnh, môn chủ Linh Thiên Môn

— Bạch Linh: Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, bị nhốt trong Vân Dương tông 6000 năm, ước định bảo kê nhân vật chính 600 năm.

— Lăng Thanh Tuyền: Linh Vũ giới, con gái Độc Cô Ngạo Vũ, ngũ hệ võ giả.

— Mộ Dung Lan Lan: Đảo chủ Thiên Vân Đảo.

— Lam Linh: Đệ tử thân truyền của Vạn Thú Tông

— Phương Thải Y: Con gái của cốc chủ Thải Hồng cốc.

— Huyền Tuyết Ngưng: Thiên sinh linh vật

— Phong Du Du: Người Phong gia ở Đại Thiên Thế Giới, Phong Vân Sơn Ma Nữ.

Thiết lập

— Linh Vũ Thế Giới

— Áo nghĩa: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ – Phong

— Đặc thù áo nghĩa: Thời gian, không gian, linh hồn, vật chất, âm dương, ngũ hành

— Đẳng cấp đan dược: Từ nhất phẩm đến cửu phẩm, mỗi phẩm chia sơ trung hậu

— Linh khí: Chia thành Võ linh khí và Hồn linh khí. Đẳng cấp Thiên ( tục xưng Thần khí ) > Địa > Huyền > Hoàng.

— Võ kỹ & Linh kỹ: Gồm các chủng loại Mộc, Thổ, Thủy, Hỏa, Phong. Đẳng cấp Thiên > Địa > Huyền > Hoàng > Thần > Tinh, mỗi cấp phân sơ trung cao.

— Yêu thú & Linh thú: Từ nhất giai đến cửu giai, ngang với cấp độ võ giả. Mỗi giai phân sơ trung hậu đối ứng tam trọng. Bởi vì thân thể yêu thú cường hãn nên mạnh hơn một chút so với võ giả. Yêu thú tứ giai kết thành yêu đan.

— Tiền tệ: Kim tệ

— Đẳng cấp Khôi Lỗi: Từ nhất giai đến cửu giai, mỗi giai phân sơ trung hậu.

— Đại Thiên Thế Giới

— Linh khí: Hậu thiên linh khí ( tương đương thiên cấp linh khí ở Linh Vũ đại lục), Tiên Thiên linh khí, Áo Nghĩa linh khí, Thông Linh bảo khí, Hỗn Độn thánh khí. Trong đó ở giữa Thông Linh bảo khí và Hỗn Độn thánh khí còn có mười cái bán Thánh khí.

—— Thập đại bán thánh khí: Tử Lôi Huyền Đỉnh, Luân Hồi Hư Vọng Đao, Thánh Hoàng Chấn Thiên Kiếm, Long Đế Nghịch Viêm Tỏa, Yêu Vương Diệt Sinh Trảo, Minh Thần Phệ Huyết Tiển, Phật Nộ Cực Kim Trượng, Quỷ Tuyệt Lăng Hàn Hoàn, Nhân Tổ Diễn Thiên Thuẫn, Ma Tôn Lệ Huyết Phủ

—— Khôi lỗi tọa giá/ Chiến hạm: Từ cấp một đến cấp năm. Cấp một tương đương Ngộ Chân Cảnh, cấp hai tương đương Thông Thiên Cảnh, cứ thế mà suy ra.

—— Cấp độ tinh thạch: Sơ, trung, thượng, cực, tuyệt. Sơ phẩm màu ngọc trắng, trung phẩm màu lam trắng, thượng phẩm màu xanh trắng, cực phẩm màu hồng trắng, tuyệt phẩm màu kim trắng. Tỷ lệ hoán đổi 1:1000

—— Phẩm cấp đan dược: Giới phẩm, chân phẩm, thiên phẩm, đạo phẩm, bàn phẩm, cổ phẩm, hồng phẩm, hư phẩm, tử phẩm. Phân biệt đối ứng Phá Giới cảnh, Ngộ Chân cảnh, Thông Thiên cảnh, Đại Đạo cảnh, Niết Bàn cảnh, Tuyên Cổ cảnh, Hóa Hồng cảnh, Hư Vô cảnh, Tử Mông cảnh.

—— Cấp bậc khôi lỗi: Giới khôi, chân khôi, thiên khôi, đạo khôi, bàn khôi, cổ khôi, hồng khôi, phân biệt đối ứng Ngộ Chân cảnh, Thông Thiên cảnh, Đại Đạo cảnh, Niết Bàn cảnh, Tuyên Cổ cảnh, Hóa Hồng cảnh, mỗi một tầng phân thành sơ giai, trung giai cùng cao giai.

Hệ thống tu luyện

— Linh Vũ Thế Giới

—— Võ giả: Võ khí, võ đồ, võ sĩ, võ sư, võ phách, võ tương, võ soái, võ vương, võ tôn, võ đế.

—— Linh giả: Linh khí, linh đồ, linh sĩ, linh sư, linh phách, linh tương, linh soái, linh vương, linh tôn, linh đế.

—— Mỗi giai chia làm cửu trọng , võ giả lấy thân thể lực lượng tăng trưởng, linh giả lấy lực lượng linh hồn tăng trưởng, ai cũng có sở trường riêng.

—— Võ giả chia làm Mộc hệ, Thủy hệ, Hỏa hệ, Thổ hệ, Phong hệ.

—— Võ giả đột phá võ phách sẽ ngưng tụ thành một viên võ đan, Linh giả đến linh phách sẽ ngưng tụ thành một viên hồn đan. Nhất hệ võ giả sẽ kết thành một viên võ đan, song hệ võ giả sẽ kết thành hai viên võ đan, toàn hệ võ giả sẽ kết thành năm viên võ đan.

—— Tuổi thọ người bình thường nhiều nhất trăm năm. Võ Đồ / Linh đồ có thể sống hơn một trăm tuổi, Võ tướng / Linh tướng có thể sống đến ba bốn trăm tuổi, Võ Soái / Linh soái tuổi thọ nhiều nhất bảy tám trăm năm, Võ Tôn / Linh Tôn có thể sống trên mấy ngàn năm.

— Đại Thiên Thế Giới

—— Hậu Thiên cảnh ( Linh Vũ thế giới Đế cấp ), phá giới cảnh, ngộ chân cảnh, thông thiên cảnh, đại đạo cảnh,

—— Niết Bàn cảnh ( Sơ giai, trung giai, cao giai )/ Tiểu thừa Niết Bàn ( Hữu dư, vô dư, sinh tử ),

—— Tuyên Cổ cảnh ( Sơ giai, trung giai, cao giai )/ Đại Thừa Niết Bàn ( Vô thượng, vô lượng, chân lý / Quy chân / Dung hợp ),

—— Hóa Hồng cảnh ( Chia làm một tới chín nguyên Hóa Hồng, trên cửu nguyên Hóa Hồng là thánh hồng chi cảnh ),

—— Hư Vô cảnh, tử được cảnh.

Vô tự thiên thư

— Lâm: Thể xác tinh thần ổn định. Thủ ấn Bất Động Minh Vương Ấn. Chú ngữ: Kim cương tát đóa tâm chú

— Binh: Năng lượng. Thủ ấn Đại Kim Cương Luân Ấn. Chú ngữ: Hàng tam thế minh vương tâm chú

— Đấu: Vũ trụ cộng minh. Thủ ấn Ngoại Sư Tử Ấn. Chú ngữ: Kim cương tát đóa pháp thân chú

— Giả: Phục hồi. Thủ ấn Nội Sư Tử Ấn. Chú ngữ: Kim cương tát đóa hàng ma chú

— Giai: Cảm ứng nguy cơ. Thủ ấn Ngoại Phược Ấn. Chú ngữ: Kim cương tát đóa phổ hiền pháp thân chú

— Trận: Cảm ứng tâm điện/ ẩn thân. Thủ ấn Nội Phược Ấn. Chú ngữ: Liên hoa sinh đại sĩ lục đạo kim cương chú

— Liệt: Khống chế thời không. Thủ ấn Trí Quyền Ấn. Chú ngữ: Đại nhật như lai tâm chú

— Tiền: Khống chế ngũ hành. Thủ ấn Nhật Luân Ấn. Chú ngữ: Đại nhật như lai tâm chú

— Hành: Quang minh. Phật tâm. Thủ ấn Bảo Bình Ấn. Chú ngữ: Ma lợi chi thiên tâm chú

Phân chia thế lực

— Linh Vũ Thế Giới: Tổng cộng có năm khối đại lục, phân biệt là Linh Vũ đại lục, Đông Hải Ma Vân Thành, Tây Xuyên Cổ Vực, Nam Nguyên Tổ Yêu Lâm, Linh Hoàng Nhai 

—— Linh Vũ giới:

—— Lục đại nhân hoàng tộc: Bắc Cung gia tộc ( mộc hoàng chi khí ), Độc Cô gia tộc ( thần hoàng chi khí ), Thác Bạt gia tộc ( thổ hoàng chi khí ), Hiên Viên gia tộc ( phong hoàng chi khí ), Thái Công gia tộc ( thủy hoàng chi khí ), Thụy Tôn gia tộc ( hỏa hoàng chi khí )

—— Tứ đại thú hoàng tộc: Thanh Long hoàng tộc, Bạch Hổ hoàng tộc, Chu Tước hoàng tộc, Huyền Vũ hoàng tộc

—— Thiên Địa Các:

—— Thiên Địa Minh:

—— Đế Đạo Minh:

—— Linh Vũ đại lục: Tam tông tứ môn: Vân Dương tông, Vạn Thú tông, Thiên Kiếm tông, Huyễn Hồn môn, Quy Nguyên môn, Địa Linh môn, Huyền Sơn môn.

—— Đông Hải Ma Vân Thành: Tứ các tứ đảo: thiên vân đảo

—— Tây Xuyên Cổ Vực: Nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang: Hóa Vũ tông, Linh Thiên môn, Hắc Sát giáo, Lan Lăng sơn trang

—— Nam Nguyên Tổ Yêu Lâm: Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc

—— Linh Hoàng Nhai:

— Đại Thiên Thế Giới: Thực lực chủng tộc cá thể xếp từ mạnh đến yếu: Thiên sinh linh vật, minh linh tộc, thú tộc, nhân tộc.

—— Thiên La Minh: Lấy thiên sinh linh vật cùng Minh Linh tộc làm chủ, tại thương khung chiến trường một mực chiếm cứ ưu thế.

—— Minh Linh tộc ngũ đại chủng tộc: Thần linh tộc, Thiên Ma tộc, La Sát tộc, Tu La tộc, Dạ Xoa tộc

—— Thương Khung Minh: Lấy Thú Tộc cùng Nhân Tộc làm chủ, tại thương khung chiến trường ở vào yếu thế

—— Tuyên Cổ Điện: Vượt qua Thiên La Minh cùng Thương Khung Minh tổ chức, tổng bộ tại Cổ Hạo thế giới ( Đại thiên thế giới ). Chia làm nội điện cùng ngoại điện, tiến vào ngoại điện thực lực ít nhất đến Niết Bàn cảnh. Đệ tử nội điện từ nội điện trưởng lão, chấp pháp bọn người tự mình chọn lựa, hoặc ngoại điện người từ bản gia tộc cùng thế lực bên trong tuyển ra một chút thiên phú cực mạnh hậu bối tiến vào.

—— Thiên Địa Các: Lấy buôn bán tin tức làm chủ, không tham dự bất luận phân tranh nào, cùng Linh Vũ thế giới Thiên Địa Các có liên quan. Dương Quá, Nguyên Nhược Lan, Tử Yên, Lam Thập Tam ly khai Linh Vũ thế giới gia nhập Thiên Địa Các.

—— Phi Thiên Đại Đạo: Từ thế giới đạo phỉ phát triển mà đến tổ chức, toàn từ thế giới đạo phỉ bên trong tổ tinh anh thành.

—— Thiên Linh Cung: Toàn thiên sinh linh vật tạo thành. Mẫu Đơn cùng Lục Thiếu Du thất lạc sau, liền gia nhập thiên linh cung.

—— Chí Tôn Điện: Giấu ở chỗ tối, thực lực cực mạnh. Bốn phía gây sóng gió, châm ngòi những tổ chức khác cừu hận, mục đích tựa hồ là chưởng khống tam thiên đại thiên thế giới.

Phân chia thế giới

Mỗi một cái thế giới có thiên uy áp chế, như tiểu thế giới, chỉ có thể đột phá đến Thông Thiên cảnh cao giai đỉnh phong ( Trung thiên thế giới tối cao vì Tuyên Cổ cảnh ), nhưng thiên sinh linh vật cùng xuất từ Hỗn Độn thế giới người không xuất hiện. Nửa hỗn độn, ngụy hỗn độn… cùng hỗn độn thế giới hơi có liên hệ người nhận áp chế nhỏ bé.

— Linh Vũ thế giới: Thật là hỗn độn thiên thế giới, còn có hỗn độn thế giới, hỗn độn nhân thế giới.

— Tiểu thế giới: Như vạn cổ thế giới, thị hoang thế giới… tu vi cao nhất Thông Thiên cảnh cao giai đỉnh phong.

— Tiểu thiên thế giới: Một ngàn cái tiểu thế giới làm một cái tiểu thiên thế giới, như Vô Minh tiểu thiên thế giới ( Đơn độc Vô Minh thế giới cũng coi như tiểu thế giới ).

— Trung thiên thế giới: Một ngàn cái tiểu thiên thế giới làm một cái trung thiên thế giới, như Vô Sắc trung thiên thế giới, tu vi cao nhất là Tuyên Cổ cảnh.

— Đại thiên thế giới: Cũng gọi Tam Thiên Hỗn Độn thế giới, tiểu thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới đều là hỗn độn thế giới diễn sinh mà đến.

You may also like

Leave a Comment